Algemene voorwaarden 2018-03-05T18:50:46+00:00

Algemene voorwaarden

Wanneer het leveringen of diensten betreft die niet via de webwinkel plaatsvinden, maar ontstaan uit bijvoorbeeld contante verkopen dan zijn de artikelen uitgesloten van deze voorwaarden. Op alle leveringen, diensten en overeenkomsten van of met BLOS als ook op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1.0 – Prijzen 
Alle genoemde prijzen in de webwinkel van BLOS zijn in euro`s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Zolang de overeenkomst niet definitief tot stand is gekomen, is BLOS bevoegd de vermelde prijzen alsmede de voorwaarden te wijzigen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een definitieve bestelling plaatst bij BLOS. Wanneer er prijsverhogingen na het plaatsen van uw bestelling plaats vinden dan zullen deze NIET aan u worden doorberekend. Wanneer er een prijsdaling plaats vind dan profiteert u hiervan WEL, tenzij uw bestelling reeds aan u verzonden is. U gaat op het moment van het bevestigen van uw bestelling automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.0 – Bestellen 
Alle omschreven en afgebeelde artikelen op de website van BLOS die voorzien zijn van een bedrag, kunnen besteld worden in de webwinkel. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelde artikelen, het factuurnummer en het afleveradres. Wanneer de gegevens op de orderbevestiging onjuist zijn, dan kunt u BLOS hierover per e-mail berichten. Wanneer BLOS binnen 24 uur geen reactie van u heeft ontvangen, gaat BLOS er vanuit dat alle gegevens correct zijn. Ondanks dat BLOS gebruik maakt van een voorraadbeheersysteem kan het voorkomen dat een artikel is uitverkocht of gelijktijdig door iemand anders is besteld. In dit geval zal BLOS u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

3.0 – Betalen 
Wanneer de bestelling via de website van BLOS plaatsvindt, dient u het totaalbedrag van uw bestelling, en (indien van toepassing) de verzendkosten, aan BLOS te voldoen via IDEAL, een online betaling via het erkende en beveiligde betalingssysteem.

4.0 – Verzenden en Verzendkosten 
De standaard verzendkosten voor een bestelling in Nederland zijn € 3,95 . Boven de € 75,- betaalt u geen verzendkosten.

5.0 – Levering 
Voor iedere bestelling geldt dat er alleen wordt geleverd na ontvangst van de betaling. Alle bestellingen worden aangeboden op het door u opgegeven afleveradres. BLOS hanteert zo kort mogelijke levertijden en zal er dan ook alles aan doen de bestelde artikelen zo spoedig mogelijk bij u af te laten leveren. Alle voorradige artikelen zullen binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling bij u thuis worden afgeleverd.

Wanneer het pakket verzonden wordt, ontvangt u van BLOS een e-mail met daarin de bevestiging van de zending. Aan de gemelde en vermelde leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien kunnen de genoemde leveringstermijnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid. Aan het verzenden van de artikelen wordt de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed. Al onze producten worden zorgvuldig gecontroleerd en goed verpakt voor verzending. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden welke ontstaan tijdens of voortvloeien uit het vervoer van uw bestelling door PostNL.
BLOS biedt u ook de mogelijkheid uw bestelling, na het maken van een afspraak af te halen in Bakkum. Wanneer u dit wenst kunt u dit aangeven bij uw bestelling en zal BLOS er voor zorgen dat uw bestelling klaar staat om door u te worden opgehaald.

6.0 – Onjuiste bezorging 
Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres. U wordt geacht deze gegevens bij iedere bestelling op juistheid te controleren en ze waar nodig aan te passen. BLOS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of het invullen van onjuiste gegevens door de klant.

7.0 – Retourneren 
U heeft het recht om de door BLOS geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren onder de volgende voorwaarden:

u stuurt als eerst een email naar info@bloskids.nl met het factuurnummer, factuurdatum, reden voor retour en item

-het retourrecht geldt alleen voor ongebruikte artikelen welke in originele staat verkeren en zijn voorzien van de originele verpakking met kaartje.

Op maat gemaakte, gepersonaliseerde en sale items mogen niet geruild of geretourneerd worden.

De verzendkosten van de retourzending komen ten alle tijde voor rekening van de koper. De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terugbetaling.

Let op dat de artikelen op redelijke en deugdelijke wijze zijn verpakt en beschermd bij retourzending i.v.m. het voorkomen van transportschade en zorg voor voldoende frankering.

Indien bij het retourneren van de artikelen bovengenoemde regelgeving wordt nageleefd, zal BLOS het bedrag (met uitzondering van de verzendkosten en eventuele overige kosten door bijv. schade) binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan u crediteren.

BLOS behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te retourneren als het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of opzettelijk is beschadigd. Wanneer de geleverde artikelen niet binnen de termijn van 7 werkdagen zijn geretourneerd, geldt dat de zending door u is geaccepteerd.

Na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour gestort worden.

8.0 – Persoonlijke gegevens 
BLOS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Uiteraard hanteert BLOS bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de geldende wet- en regelgeving.

9.0 – Aansprakelijkheid 
BLOS is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de door BLOS geleverde producten. BLOS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van een vertraagde levering en / of typefouten of onjuistheden in een door de klant ingevulde tekst. De aansprakelijkheid van BLOS beperkt zich altijd tot het bedrag van de verzonden factuur van de betreffende bestelling minus de verzendkosten.

10.0 – Afbeeldingen en omschrijvingen 
De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen in deze webwinkel worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. De kleuren van de afbeeldingen op de website kunnen als gevolg van beeldschermkwaliteit enigszins afwijken van de echte kleuren van de producten. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. BLOS kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. BLOS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

11.0 – Vragen en klachten 
BLOS streeft naar tevreden klanten en zal haar uiterste best doen om eventuele klachten naar alle redelijkheid in onderling overleg op te lossen. Mocht u vragen, klachten, opmerkingen en/of suggesties hebben, dan stelt BLOS het op prijs als u dit laat weten via de mail: info@bloskids.nl.